За нашето кръщение


Урок за тайнството свето Миропомазване

2018-04-28

1.Кой е установил тайнството Кръщение? – Сам Господ Иисус Христос е установил това тайнство, изпращайки апостолите да кръщават всички народи.
2.Коя е видимата страна на тайнството Кръщение? –освещаване на водата, трикратно потапяне на кръщавания в купела, произнасяне на определени молитви, извършване на определени действия.
3.В чие име свещеникът извършва кръщението? – в Името на Света Троица с думите:„ Кръщава се (име на кръщавания) в Името на Отца и Сина и Светия Дух”.
4. Кое тайнство следва веднага след Кръщението? – тайнството Миропомазване.
5.Към кое тайнство може да се приобщи новопокръстеният християнин? – тайнството свето Причастие.

Тайнство свето Миропомазване

Какво означава „миро“? Мирото е направена от зехтин (елей) и различни благовонни смоли и билкови съставки течност, която веднъж на няколко години най-висши духовници в църквата приготовляват със специални молитви и непрестанно четене на богослужебни текстове. Помазването с това миро е печат – дар на Светия Дух върху току-що кръстените.

Светите отци свидетелстват, че когато се говори за „раждане от вода и Дух“, под раждането от вода се разбира Кръщението и по-точно потапяне на кръщавания в купела с вода и произнасяне на думите от свещеника, а под раждането от Дух се разбира Миропомазването – чрез помазване вече получаваме благодатта на Светия Дух. Затова и светото тайнство Миропомазване се извършва непосредствено след Кръщението. Ако Кръщението ни очиства от греховете и се раждаме за нов живот, миропомазването ни дава благодатна сила, която ни служи за възрастване в духовния живот и за укрепване в доброто.

Как и от кого се извършва тайнството Миропомазване? Отначало апостолите извършвали тайнството чрез възлагане на ръце (ръковъзлагане). Впоследствие се налага практиката на помазване с миро, поради голямото число вярващи, които приемат Кръщение. Тайнството се извършва от епископите и свещениците (презвитерите).

Видимата страна на тайнството се състои в кръстообразното помазване със свето миро разните части на тялото на току-що кръстения, преди още да е облечен в бяла дреха. При помазването се произнасят думите: „Печат на дара на Светия Дух, амин!“ Печатът, сложен върху една вещ, означава, че тази вещ принадлежи на този, чието име носи печатът. Печатът на Светия Дух показва, че човекът, който е получил този печат, е осветен от Светия Дух и принадлежи на Бога.

С печата на Светия Дух се помазват кръстообразно челото ­ за освещаване ума и мислите; гърдите ­ за освещаване сърцето и желанията; очите, ушите, ноздрите и устата ­ за освещаване чувствата; ръцете и нозете ­ за освещаване делата на човека и цялото му поведение. По такъв начин целият човек се освещава, става храм Божи и жилище на Светия Дух.

Освещаване на миро. Само епископите могат да освещават миро. Освещаването се извършва особено тържествено в присъствието на много епископи. Първоначално миро се освещавало във всяко време, когато нуждата наложела. А после се затвърдила практиката да се освещава на Велики четвъртък преди Възкресение. Всяка църква получава от осветеното миро и то се съхранява в специален съд в олтара на храма. Използва се само за помазване на новокръстените.

Не трябва да забравяме, колко велико е това тайнство! В Миропомазването Светият Дух е дарът, който Господ ни дава. Миропомазването за нас е както Петдесетница за апостолите. Както те приели Светия Дух, спуснал се над тях като огнени езици, така и ние приемаме Светия Дух при Миропомазването.

Source by www.verouchenie.com
Предишна статия