Свето Кръщение на Димитър


Свето кръщение на малкия Димитър в църквата "Света Троица" до Събота пазара в Пловдив.

2017-07-31

заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение
заснемане, кръщение